30 Μαΐ 2024 08:48 - Γεώργιος Μιχαηλίδης

  Αναπλήρωση μαθήματος Μαθηματικά ΙΙ.

Την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αναπληρώσεις:

  • Δευτέρα 03/06, 16:00-18:00, αίθουσα ΑΜΘ.
  • Πέμπτη 06/06, 18:00-20:00, αίθουσα ΑΜΘ.

Ο διδάσκων,

Μιχαηλίδης Γεώργιος