22 Νοε 2020 12:06 - Αύγουστος Τσινάκος

  ΠΑΛΑΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΗ ΜΑΘΗΣΗ 30 NOΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΠΑΕ) ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΖΟΟΜ MEETING

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (11.30) ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ.

Join URL: https://zoom.us/j/95316736704

Passcode: 343011