20 Οκτ 2021 13:34 - Στέργιος Παπαδημητρίου

  Εργαστήριο Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός - Μεταβολή στον τρόπο της υλοποίησής του

Το Εργαστήριο Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός, θα γίνει με ανάπτυξη εργασιών σε ομάδες των 3-5 ατόμων.

Οι τελικές εργασίες θα είναι pdf αρχεία, 15-20 σελ. περίπου, που θα τις στείλεται με email πριν την εξέταση του μαθήματος.

Ο βαθμός των εργασιών θα είναι και ο τελικός βαθμός, δηλαδή δεν θα υπάρξει εξέταση εργαστηρίου, παρά μόνο θεωρίας.


Την Πέμπτη 12:00-14:00, στην Α1, δεν θα γίνεται παράδοση της θεωρητικής ύλης,

αλλά συζήτηση για τα εργαστηριακά θέματα και παρουσίαση ερευνητικών θεμάτων με μορφή διαλέξεων.

Την Παρασκευή στην προβλεπόμενη ώρα, 14:00-16:00, στην Α1, θα γίνεται η παράδοση της θεωρητικής ύλης του μαθήματος.