6 Νοε 2021 13:11 - Κωνσταντίνος Ράντος

  Δίκτυα Υπολογιστών - Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοιωνιών - Ασφάλεια Πληροφοριών και Ιδιωτικότητα

Οι διαλέξεις των μαθημάτων

- Δίκτυα Υπολογιστών

- Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοιωνιών

- Ασφάλεια Πληροφοριών και Ιδιωτικότητα

δε θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα 8-12/11 λόγω προσωπικού κωλύμματος του διδάσκοντα.

Κ.Ράντος