18 Ιαν 2022 12:04 - Στέργιος Παπαδημητρίου

  Τελικός Καθορισμός της Υλης στα μαθήματα "Λειτουργικά Συστήματα", "Μεταγλωττιστές", "Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός"

Η εξετασθέα ύλη στα σχετικά μαθήματα καθορίζεται όπως παρακάτω.

Επιπλέον μαθήματα, από Τρίτη 18 Ιαν. και μετά, δεν θα πραγματοποιηθούν.


Λειτουργικά Συστήματα


Από το βιβλίο "Operating Systems: Three easy pieces ", REMZI H. ARPACI-DUSSEAU, ANDREA C. ARPACI-DUSSEAU 

Σελ. 1-110 (δηλ. αφαιρείται το Multiprocessor Scheduling)

Σελ. 129-434 (το σχετικό τμήμα του βιβλίου αφορά τις ενότητες Virtual Memory και Concurrency)Μεταγλωττιστές


Από το βιβλίο "Introduction to Compilers and Language Design", Douglas Thain:


Σελ. 1-46 (μέχρι και χωρίς το Table Driven Parsing)

Σελ. 69-202 (αφορά τα κεφάλαια: 5. Parsing in Practice, 6. The Abstract Syntax Tree, 7. Semantic Analysis, 8. Intermediate Representations, 9. Memory Organization, 10. Assembly Language, 11. Code Generation, 12. Optimization μέχρι και χωρίς το Low Level Optimizations)Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός


Από το βιβλίο "An Introduction to Parallel Programming", Peter S. Pacheco, Matthew Malensek,


Σελ. 1-88 (περιγράφονται οι εισαγωγικές έννοιες)

Σελ. 159-220 (το Chapter 4 Shared-memory programming with Pthreads)


Κεφάλαιο 6 GPU Programming with CUDA, Σελ. 291-358Από το βιβλίο Java Language Features, όλο το κεφάλαιο 6, ThreadsΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ


Εάν και η διδαχθείσα ύλη προέρχεται από τα ξενόγλωσσα βιβλία και τα Ελληνικά από τον Εύδοξο καλύπτουν γενικά τα αντίστοιχα θέματα.

Συγκεκριμένα από τα Ελληνικά η ύλη έχει ως εξής:


  1. Μεταγλωττιστές


Από την "Πραγματολογία των γλωσσών προγραμματισμού"

  1. Εισαγωγή, Σελ. 35-59
  2. Σύνταξη των γλωσσών προγραμματισμού, Σελ. 66-102
  3. Αρχιτεκτονική του τελικού υπολογιστή, Σελ. 203-221


Από τους "Μεταγλωττιστές" του Aho

  1. Σελ. 1-248 μέχρι δηλ. και χωρίς την Ανοδική Συντακτική Ανάλυση
  2. Σελ, 381-394


2 Λειτουργικά Συστήματα


Από τους ¨Δεινόσαυρους"

Σελ. 4-461, δηλ. τα πρώτα εννέα κεφάλαιαΑπό τον Tanenbaum

Σελ. 54-247 , τα πρώτα τρία κεφάλαια


3 Παράλληλα Συστήματα


Από το βιβλίο του Παπαδάκη, Διαμαντάρα


Σελ. 11 - 59, τα δύο πρώτα κεφάλαια

Σελ. 101-127, το 4ο κεφάλαιο

Σελ. 247-274, από το δέκατο (10) κεφάλαιο αναφορικά με CUDA