1 Μαρ 2022 18:48 - Ανδρέας Σοϊλεμές

  “Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος” (613ΕΔΕΕ) - Θεωρία

Η παρουσίαση του μαθήματος “Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος” που έγινε τη Δευτέρα 28/2/2022, θα επαναληφθεί την Παρασκευή 4/3/2022 στο Εργαστήριο Windows I, τις ίδιες ώρες (Θεωρία 16:00-18:00 και Φροντιστήριο 18:00-19:00).


Ο διδάσκων,

Δρ. Ανδρέας Σοϊλεμές