9 Μαΐ 2022 11:53 - Χρήστος Μπαζίνας

  Επικουρικό Έργο στα μαθήματα Τεχνητή Νοημοσύνη και Μαθηματική Λογική

Οι ώρες που θα πραγματοποιούνται οι Φρ. Ασκήσεις Επικουρικού Έργου είναι οι εξής:


Τεχνητή Νοημοσύνη: Πέμπτη 09:00-13:00 και Τρίτη 17:00-21:00 Αίθουσα Α1

Οι Ασκήσεις θα γίνονται σε 4 τμήματα, χωρισμένα αλφαβητικά ως εξής:

Τμήμα 1: ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ εώς ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Τμήμα 2: ΚΑΛΛΙΑΚΑΣ εώς ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Τμήμα 3: ΜΙΤΣΟΥΛΙ εώς ΣΔΟΓΓΟΥ

Τμήμα 4: ΣΙΔΗΡΑΣ εώς ΧΟΥΣΕΙΝ


Μαθηματική Λογική: Πέμπτη 15:00-16:00 και Τρίτη 15:00-16:00, Αίθουσα Α2


Λόγω απουσίας του διδάσκοντα, οι Ασκήσεις δεν θα γίνουν την Πέμπτη 19 Μαΐου.