28 Μαΐ 2022 15:25 - Χρήστος Μπαζίνας

  Προαιρετικές Εργασίες για τα μαθήματα Μαθηματική Λογική και Τεχνητή Νοημοσύνη

Ακολουθούν οδηγίες για τις εργασίες των μαθημάτων "Μαθηματική Λογική" και "Τεχνητή Νοημοσύνη"