26 Ιουν 2022 19:18 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΚΝΑΣ

  Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες - Αποτελέσματα

Ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες στη σελίδα του μαθήματος. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διδάσκοντα (ktsik@teiemt.gr) το αργότερο μέχρι την Τρίτη 28-06 στις 12:00 μμ σε περίπτωση που επιθυμείτε διευκρινήσεις σε σχέση με τη βαθμολογία σας.