14 Ιουλ 2022 19:55 - Μιχαήλ Μανιός

  InstaShop Careers

Ααζητάμε Entry Level υποψήφιους/ες Software Engineers, με ένα σχετικό background σε MEAN Stack (MongoDB, Express.js, Angular.js, Node.js), από ακαδημαϊκή ή/και προσωπική εμπειρία.

Η περιγραφή της θέσης βρίσκεται στα παρακάτω link στα οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν αίτηση:

 1)    InstaShop site: https://instashop.com/en-gr/careers/7yzOOLMhE4

2)    InstaShop Linkedin: https://www.linkedin.com/jobs/view/3158911765/?refId=gahoR%2FsYqlILJACf0tAPQQ%3D%3D&trackingId=FonddM7fdvIxpgyQ%2BVefxA%3D%3D

Anastasios Fouliras

Talent Specialist

M: +30 6945354754 - Chalepa 3 Aigialias 19, Athens, Greece