17 Ιουλ 2022 13:25 - Στέργιος Παπαδημητρίου

  Τρόπος εξέτασης στα μαθήματά μου στην εξεταστική Σεπτεμβρίου

Τα μαθήματα που εξετάστηκαν με γραπτή εξέταση θα επανεξεταστούν με γραπτή εξέταση για όλους χωρίς καμιά εξαίρεση.


Τα μαθήματα που εξετάστηκαν με εργασίες θα επανεξεταστούν με εργασίες για όσους δεν έστειλαν εργασίες.