7 Αυγ 2022 17:57 - Θωμάς Λάγκας

  Πρόσκληση συμμετοχής στην εκπαιδευτική δραστηριότητα του ευρωπαϊκού προγράμματος JAUNTY - Κύπρος 26-30 Σεπτεμβρίου (προθεσμία: 16/8/2022)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να στείλουν email για περισσότερες πληροφορίες στην κα. Αθηνά Μαλουμίδου (amaloumidou@emt.ihu.gr) μέχρι τις 16 Αυγούστου 2022, προκειμένου να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που θα γίνουν 26-30 Σεπτεμβρίου 2022 στην Λευκωσία (Πανεπιστήμιο Κύπρου) στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος JAUNTY – Joint undergrAduate coUrses for smart eNergy managemenT sYstems (περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ: https://www.jaunty.eu/).


Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην Αγγλική γλώσσα καθημερινά επί 5 ημέρες με διάρκεια περίπου 3 διδακτικές ώρες την ημέρα. Το αντικείμενο της συγκεκριμένης σειράς μαθημάτων είναι "Smart Energy Management Systems". Υπάρχουν 5 διαθέσιμες θέσεις για φοιτητές του ιδρύματος, για τις οποίες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει των ακαδημαϊκών επιδόσεων των αιτούντων. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.


Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Θωμάς Λάγκας