23 Αυγ 2022 09:58 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΚΝΑΣ

  Εξέταση μαθήματος "Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές επικοινωνίες" (εξεταστική Σεπτεμβρίου 2022)

Ανακοινώνεται ότι στη σελίδα του μαθήματος http://old-moodle.cs.ihu.gr/digital_lessons/course/view.php?id=79 θα βρείτε πληροφορίες καθώς και το υλικό εξέτασης του μαθήματος.


Ο Διδάσκων


Κων/νος Τσίκνας

ktsik@teiemt.gr