15 Σεπ 2022 10:39 - Ιωάννης Πεξαράς

  ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που κατέθεσαν αίτηση για το στεγαστικό επίδομα και απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά από την πλατφόρμα και δεν τα έχουν αποστείλει ακόμα, να τα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση stegastikoepidoma@emt.ihu.gr. αναγράφοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης με καταληκτική ημερομηνία τις 31 Οκτωβρίου 2022.

Μετά την ημερομηνία αυτή όσες αιτήσεις είναι χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα απορριφθούν.


Συνημμένα αρχεία

19054_2022-09-15.pdf