16 Σεπ 2022 16:22 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΚΝΑΣ

  ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, προσωρινά αποτελέσματα

Ανακοινώνεται ότι τα προσωρινά αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στη σελίδα του μαθήματος http://old-moodle.cs.ihu.gr/digital_lessons/course/view.php?id=79#section-0