25 Σεπ 2022 12:59 - Στέργιος Παπαδημητρίου

  Βιβλιογραφία για τα μαθήματα Λειτουργικά Συστήματα, Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων, Μεταγλωττιστές και Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός

Όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία που θα χρησιμοποιήσω στις παρουσιάσεις υπάρχουν διαθέσιμα για

download από το site:


https://sourceforge.net/projects/booksforihucs/files/


Λειτουργικά Συστήματα και Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων


Τα μαθήματα αυτά είναι παρόμοια και το δεύτερο αποτελεί συνέχεια του πρώτου, και η βιβλιογραφία είναι η ίδια.

Συγκεκριμένα για θεωρία θα χρησιμοποιείται το βιβλίο "Λειτουργικά Συστήματα", Siberschatz, Galvin, Gagne, ("δεινόσαυροι") και

για το πρακτικό τμήμα το "Linux: Αρχεία και Διεργασίες" του Α. Μάργαρη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βιβλίο του Α. Μάργαρη είναι το καλύτερο που υπάρχει για την περιγραφή σε λεπτομέρεια του σύγχρονου Linux kernel,

και αντίστοιχο δεν υπάρχει ούτε στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία (υπάρχουν για παλιές versions του Linux kernel)!

Επειδή το βιβλίο των "δεινοσαύρων" υπάρχει και σε .pdf στην ξενόγλωσση πρωτότυπη έκδοση, θα έλεγα να δώσετε προτεραιότητα να πάρετε από τον Εύδοξο το βιβλίο του

Μάργαρη, το οποίο δεν το βρίσκεται σε .pdf. Οποιος φυσικά πάρει και τα δύο μαθήματα, θα τα πάρει και τα δύο (με καθυστέρηση μάλλον, ως συνήθως).Μεταγλωττιστές


Το βασικό βιβλίο το άλλαξα στο "Engineering a Compiler", των Keith D. Cooper, Linda Torczon, το οποίο υπάρχει η 2η έκδοση μεταφρασμένη ως 1η επιλογή στον Εύδοξο,

αλλά έχω διαθέσιμη και την 3η έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία είναι τελείως πρόσφατη, σε τυπωμένο βιβλίο θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα.

Στα μαθήματα θα χρησιμοποιήσω την 3η έκδοση, ο βασικός πυρήνας όμως υπάρχει και στην 2η έκδοση.


Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός


Το βασικό βιβλίο θα είναι του Διαμαντάρα, Παπαδάκη που είναι και η 1η επιλογή στον Εύδοξο.

Στα μαθήματα θα χρησιμοποιήσω πολύ τα ξενόγλωσσα, όμως το περισσότερο υλικό θα καλύπτεται πλήρως από αντίστοιχα κεφάλαια του παραπάνω βιβλίου.

Συγκεκριμένα πρόκειται να χρησιμοποιήσω το βιβλίο

"Multicore And GPU Programming, An Integrated Approach", Gerassimos Barlas, 2023" το οποίο είναι τελείως πρόσφατο και φαίνεται ως το

καλύτερο και πληρέστερο στον Παράλληλο Υπολογισμό.

Είχα χρησιμοποιήσει ήδη τα βιβλία

"Parallel And High Performance Computing, Robert Robey, Yuliana Zamora" και

"An Introduction to Parallel Programming, Peter Pacheco, Mattthew Malensek "

που επίσης είναι πολύ καλά.


Τα εργαστήρια του μαθήματος δεν θα γίνουν σε υπολογιστές για πρακτικούς λόγους (π.χ. είναι δύσκολη και χρονοβόρα η εγκατάσταση CUDA).

Η εξέταση θα γίνει με γραπτές εξετάσεις όπως στην θεωρία, και στην προβλεπόμενη ημερομηνία εξέτασης της θεωρίας.