27 Σεπ 2022 09:05 - Γεώργιος Παπακώστας

  Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Αναβολή Μαθήματος

Το σημερινό μάθημα "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά" του 3ου εξαμήνου δεν θα διεξαχθεί λόγω απουσίας του διδάσκοντα.


Ο Πρόεδρος του Τμήματος