5 Οκτ 2022 21:06 - Μιχαήλ Μανιός

  Επιστημονικός Υπολογισμός _Εργαστήριο (ομάδα ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΕΣ)

Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει στην ομάδα ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΕΣ, θα προσέλθουν στο εργαστήριο την Δευτέρα 10/10/22 και ώρα 09:00, για να κάνουν το πρώτο μάθημα και στη συνέχεια να ενταχθούν στις ομάδες Ε1-Ε8.