10 Οκτ 2022 21:07 - Γεώργιος Παπακώστας

  Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Αναβολή Μαθήματος

Το μάθημα "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά" του 3ου εξαμήνου δεν θα διεξαχθεί αυτή την εβδομάδα λόγω απουσίας του διδάσκοντα.Ο Πρόεδρος του Τμήματος