15 Οκτ 2022 13:58 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ

  Διδακτική και Εφαρμογές στην Πληροφορική - Υποχρεωτικές εργασίες

Το μάθημα "Διδακτική και Εφαρμογές στην Πληροφορική" απαιτεί υποχρεωτικές ομαδικές εργασίες και δεν έχει τελική εξέταση. Ως εκ τούτου αν κάποιος δεν έχει ακόμα δηλώσει συμμετοχή σε ομάδα πρέπει άμεσα να μπρει στο Moodle του μαθήματος και να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα. Η πρώτη υποχρεωτική εργασία παραδίδεται σε 10 μέρες και έχει ήδη αναρτηθεί.

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διδάσκοντα στο email: kazanidis@cs.ihu.gr