15 Οκτ 2022 16:26 - Ιωάννης Τσιμπερίδης

  «Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων» - Τρόπος Εξέτασης Μαθήματος

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα «Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων» δεν θα εξεταστεί με γραπτή εξέταση στην προσεχή εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, αλλά ούτε και στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου.

Η εξέταση των φοιτητών θα γίνει μέσω ομαδικής εργασίας (2-3 ατόμων) και ατομικής προφορικής εξέτασης. Για το λόγο αυτό, όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία, να σχηματίσουν ομάδες κατάλληλου αριθμού ατόμων και να ενημερώσουν το διδάσκοντα στο email tsimperidis@cs.ihu.gr, το αργότερο μέχρι την Κυριακή 23/10/2022.