3 Νοε 2022 13:18 - Στέργιος Παπαδημητρίου

  Διεξαγωγή και τρόπος εξέτασης του μαθήματος Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων

Το μάθημα Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων θα συνεχιστεί με την ανάπτυξη γραπτών ερευνητικών εργασιών

και θα εξεταστεί με αξιολόγηση αυτών των εργασιών, δεν θα υπάρξει δηλαδή γραπτή εξέταση.


Ως θέματα εργασιών μπορούν να επιλεχθούν κεφάλαια από το βιβλίο Linux Kernel Programming του Billimoria.

Εάν σας ενδιαφέρει κάποιο άλλο θέμα της επιλογής σας, παρακαλώ επικοινωνήστε για επιβεβαίωση ότι είναι αποδεκτό.


Οι ερευνητικές εργασίες θα είναι γύρω στις 10-15 σελ. και o μέγιστος αριθμός ατόμων καθορίζεται σε 3.

Προθεσμία θα είναι η αρχή της εξεταστικής και θα αποσταλούν με email.