8 Νοε 2022 13:04 - ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

  Αναπλήρωση-Πρόοδος Εργαστηρίου Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη

Η πρόοδος του Εργαστηρίου Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 14/11/2022 17:00-20:00 για τα τμήματα της Πέμπτης

(καθώς η Πέμπτη της ίδιας εβδομάδας είναι αργία) και την Τρίτη 15/11/2022 17:00-20:00 για τα τμήματα της Τρίτης στο WinI.


Κάθε φοιτητής που θα συμμετέχει θα εξεταστεί την ώρα που έχει δηλώσει στο courses.


Η πρόοδος αφορά μόνο τους φοιτητές του τρέχοντος εξαμήνου.


Η Διδάσκουσα.

Ε. Μαυρίδου