11 Νοε 2022 11:05 - ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΗΜΟΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΙΣ 11./11 ΚΑΙ 18/11

Το εργαστήριο Νοήμονα Ρομπότ στις 11/11/2022 ΑΝΑΒΆΛΛΕΤΑΙ λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.

Επίσης το εργαστήριο Νοήμονα Ρομπότ στις 18/11/2022 ΑΝΑΒΆΛΛΕΤΑΙ λόγω προγραμματισμένου επαγ. ταξιδιού της διδάσκουσας


Φυσικά και τα δύο μαθήματα θα αναπληρωθούν πιθανόν το ένα το Δεκέμβριο και το άλλο τον Γενάρη.


Θα αναρτηθεί νεότερη ανακοίνωση για την ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ τους.


Η διδάσκουσα


Δρ. Μπαλάσκα Βάσια