14 Νοε 2022 11:25 - Ιωάννης Πεξαράς

  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 2022-2023

Κατάθεση δικαιολογητικών μετεγγραφέντων φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Πληροφορικής ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά, που έχουν δεσμευτεί να καταθέσουν κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στη Γραμματεία από την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 έως και την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022 εναλλακτικά με email στο : info@cs.ihu.gr .

  1. Στα επισυναπτόμενα έγγραφα θα πρέπει αρχικά να επισυνάψουν την Αίτηση Μετεγγραφής/Μετακίνησης 2022 από το Υπουργείο
  2. ΟΛΑ τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην Αίτηση Mετεγγραφής/Μετακίνησης 2022
  3. Ταυτότητα (και οι δύο όψεις)
  4. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη)
  5. Υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr ότι τα στοιχεία που καταθέτω στο Τμήμα Πληροφορικής για τη μετεγγραφή μου είναι ακριβή και αληθή.(επισυνάπτεται)

Διευκρίνιση:

Η Γραμματεία του Τμήματος μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την επικύρωση από την Συνέλευση του Τμήματος ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που αναγράφεται στην αίτηση τους αν γίνονται δεκτοί για εγγραφή τους στο Τμήμα μας.

Επισυνάπτεται η Εγκύκλιος δικαιολογητικών