23 Νοε 2022 13:44 - Ιωάννης Πεξαράς

  Ενημέρωση για τη Δήλωση Μαθημάτων

Καλησπέρα σας ,


παρακαλώ πολύ ελέγξτε την κατάσταση της δήλωση σας γιατί παρατηρούμε ότι πολλές δηλώσεις παραμένουν στην κατάσταση πρόχειρη . Για να γίνει αυτό πρέπει να περάσετε και από τα 3 βήματα : Προσωρινή Αποθήκευση - Έλεγχος ορθότητας - Υποβολή . Επίσης υπάρχει σειριακή δήλωση και κανόνας 35 ωρών .Δηλαδή πρώτα θα δηλώσετε ότι χρωστάτε από το 1ο εξάμηνο , 3ο εξάμηνο και μετά 5ο εξάμηνο αν έχετε υπόλοιπο μέχρι τις 35 ώρες .


Όσοι φοιτητές πραγματοποιήσουν δήλωση μαθημάτων δεν θα έχουν δικαίωμα στις εξετάσεις και δεν θα γίνει καμία εξαίρεση !!!


ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι φοιτητές του 7ου Εξαμήνου ( μόνο όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα ) θα υποβάλουν την δήλωση τους ώς Πρόχειρη αλλά με 35 ώρες .


Από τη Γραμματεία του Τμήματος