23 Νοε 2022 20:58 - Θεόδωρος Παχίδης

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ενημερώνονται όλοι οι φοιτητές, που συμμετέχουν στο μάθημα "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι", ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων που θεωρείται πολύ σημαντική. Οι οδηγίες και το αρχείο με τους απαιτούμενους κωδικούς έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (MOODLE), στο μάθημα. Παρακαλώ συνεπώς να μη παραλείψετε να αξιολογήσετε και το μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι.


Ο Διδάσκων