23 Νοε 2022 21:19 - Θεόδωρος Παχίδης

  ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ενημερώνονται όλοι οι φοιτητές, που συμμετέχουν στο μάθημα "ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ", ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων που θεωρείται πολύ σημαντική. Οι οδηγίες και το αρχείο με τους απαιτούμενους κωδικούς έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (MOODLE), στο μάθημα. Παρακαλώ συνεπώς να μη παραλείψετε να αξιολογήσετε και το μάθημα ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.


Ο Διδάσκων