6 Δεκ 2022 16:49 - Θεόδωρος Παχίδης

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ανακοινώνεται ότι η παρουσίαση των ομαδικών εργασιών στο πλαίσιο του μαθήματος Τεχνολογία Λογισμικού Ι θα γίνει την εβδομάδα αναπλήρωσης αμέσως μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, κανονικά στις ώρες του μαθήματος. Παρακαλούνται όλες οι ομάδες που θα παρουσιάσουν την εργασία τους να το δηλώσουν πριν την ημέρα της παρουσίασης (Τετάρτη 11/1/2023, 10:00 - 13:00). Η διάρκεια κάθε παρουσίασης θα είναι 15 περίπου λεπτά, ενώ κάθε ομάδα την ημέρα εκείνη θα πρέπει να καταθέσει και το σχετικό υλικό που θα εξεταστεί.

Ο Διδάσκων

Θεόδωρος Παχίδης