6 Δεκ 2022 16:56 - Θεόδωρος Παχίδης

  ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ανακοινώνεται ότι η αναπλήρωση του μαθήματος που δεν πραγματοποιήθηκε στις 24/10/20022 καθώς και η παρουσίαση των ομαδικών εργασιών στο πλαίσιο του μαθήματος Αυτόνομα Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές θα γίνει την εβδομάδα αναπλήρωσης αμέσως μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, κανονικά στις ώρες του μαθήματος. Παρακαλούνται οι ομάδες που θα παρουσιάσουν την εργασία τους να το δηλώσουν πριν την ημέρα της παρουσίασης (Τρίτη 10/1/2023, 17:00 - 20:00). Η διάρκεια κάθε παρουσίασης θα είναι 15 περίπου λεπτά, ενώ κάθε ομάδα την ημέρα εκείνη θα πρέπει να καταθέσει και το σχετικό υλικό που θα εξεταστεί.

Ο Διδάσκων

Θεόδωρος Παχίδης