22 Ιαν 2023 08:43 - Ιωάννης Τσιμπερίδης

  «Μαθηματικά I» - Διαδικασία Εξετάσεων

Κατά την εξέταση του μαθήματος «Μαθηματικά I» οι εξεταζόμενοι μπορούν να φέρουν μαζί τους:

  • Το σύγγραμμα του μαθήματος.
  • Τις σημειώσεις από το moodle του μαθήματος.
  • Δικές τους χειρόγραφες σημειώσεις.
  • Συγγράμματα και σημειώσεις από άλλες πηγές.
  • Απλή αριθμομηχανή.


Η διάρκεια εξέτασης θα είναι 1:30.