31 Ιαν 2023 20:32 - Γεώργιος Μιχαηλίδης

  Εξέταση μαθήματος Εφρμοσμένα Μαθηματικά

Σχετικά με την τελική εξέταση του μαθήματος Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, την Πέμπτη 02/02, οι εξεταζόμενοι/-νες μπορούν κατά τη διάρκεια της εξέτασης να χρησιμοποιήσουν τα συγγράματα καθώς και το υλικό που υπάρχει στο moodle.

Ο διδάσκων,

Μιχαηλίδης Γιώργος