10 Φεβ 2023 15:23 - Κωνσταντίνος Ράντος

  Βασικές δεξιότητες Κυβερνοασφάλειας

Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση του ΔΙΠΑΕ για τους τωρινούς/μελλοντικούς ειδικούς στην Ασφάλεια Πληροφοριών για να μάθουν τι ζητάνε οι εταιρίες του κλάδου.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.linkedin.com/events/essentialcybersecurityskills7028991311827329024/

Υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης συμμετοχής.

Κ.Ράντος