11 Φεβ 2023 08:53 - Δρ. Ελένη Βροχίδου

  Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Το μάθημα ¨Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος" θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή 9:00-13:00 (2 ώρες Θεωρία (Α1) , 1 ώρα Εργαστηριακές Ασκήσεις (Α1) και 1 ώρα Εργαστήριο (Τηλεματική)).

Συγκεκριμένα αυτή τη Παρασκευή 17/2/2022 θα πραγματοποιηθεί η εγγραφη στα Τμήματα του Εργαστηρίου και θα γίνει μια εισαγωγή στα περιεχόμενα του Μαθήματος στις 12:00 στην αίθουσα της Τηλεματικής. 

Η διδάσκουσα.