20 Φεβ 2023 12:48 - Στέργιος Παπαδημητρίου

  Βιβλιογραφία για τα μαθήματα Αλγόριθμοι Βιοπληροφορικής, Προγραμματισμός Δικτύων, Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού

Στο link

https://sourceforge.net/projects/booksforihucs/files/

μπορείτε να βρείτε εξαιρετικά ξενόγλωσσα βιβλία στα οποία βασίζομαι και στα μαθήματα.


Συγκεκριμένα:


Αλγόριθμοι Βϊοπληροφορικής


Το βιβλίο "Βιοπληροφορική και Λειτουργική Γονιδιωματική" του J. Pevzner, υπάρχει στην πρωτότυπη ξενόγλωσση μορφή του στο file BiopliroforikiLeitourgikiGonidiomatiki.zip, σημειώνεται ότι η Ελληνική έκδοση που υπάρχει διαθέσιμη στον Εύδοξο, έχει μεταφρασμένες τις πρώτες 800 σελ. του βιβλίου, η ξενόγλωσση έκδοση έχει 300 σελ. περίπου επιπλέον. Πρόκειται για πολύ καλό βιβλίο με ευρέα κάλυψη του χώρου.Τα 2 βιβλία Phillip Compeau, Pavel Pevzner - Bioinformatics Algorithms_An Active Learning .....I και ΙΙ .pdf είναι τα βασικά που θα χρησιμοποιηθούν στο μάθημα.


Το IntroductionBioinformaticsAlgorithms.pdf είναι η πρώτη έκδοση του Pevzner, η οποία υπάρχει διαθέσιμη μεταφρασμένη στον Εύδοξο.

Προγραμματισμός Δικτύων


JavaNetworkProgramming.pdf - Το βιβλίο που προτείνω ως πρώτη επιλογή στον Εύδοξο, μεταφρασμένο από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Learning Network Programming with Java (Reese, Richard M) - Πολύ καλό βιβλίο, παρόμοιο με το προηγούμενο

Horstmann Cay S. - Core Java Volume II - Advanced Features - Εχει εξαιρετικά κεφάλαια για network programming σε Java


Καλή κάλυψη του multihtreading στην C++ στα βιβλία:


Bjorn Andrist, Viktor Sehr - C++ High Performance-Packt Publishing (2020).pdfMarc Gregoire - Professional C++ -Wiley (2021).pdfNetwork Programming σε C:

Lewis Van Winkle - Hands-On Network Programming with C - Learn socket programming in C

Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού


The C++ Programming Language [4th Edition] - Bjarne Stroustrup.pdf"A Tour of C++" , 3nd edition, Bjarne Stroustrup,

(C In-Depth Series) Bjarne Stroustrup - A Tour of C++-Addison-Wesley Prof

Bjorn Andrist, Viktor Sehr - C++ High Performance-Packt Publishing (2020).pdf2021_Book_DataParallelC.pdfMarc Gregoire - Professional C++ -Wiley (2021).pdf