7 Μαρ 2023 11:31 - Στέργιος Παπαδημητρίου

  Διαμόρφωση της ύλης στα μαθήματα Βϊοπληροφορική, Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού, Προγραμματισμός Δικτύων

Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού - Τελική ύλη


από το βιβλίο "C++ High Performance"


Κεφάλαιο 1 σελ. 1-31

Κεφάλαιο 11: Concurrency, σελ 325-383

από το καινούργιο βιβλίο του Stroustrup, "A Tour of C++" 

τα πρώτα 7 κεφάλαια

το κεφάλαιο 15, Pointers and Containers

το κεφάλαιο 18 - Concurrency


Προγραμματισμός ΔικτύωνΛόγω του ότι το μάθημσ αξιολογείται με εργασίες, η παρακάτω παραδοτέα ύλη φυσικά ΔΕΝ θα εξεταστεί,

είναι όμως καλή για την ανάπτυξη των ερευνητικών εργασιώναπό το βιβλίο "Hands-on Network Programming in C"

Κεφάλαια 1, 2 και 3 όλα, σελ. 1 μέχρι 101)


από το βιβλίο "Java Network Programming"

Κεφάλαιο 2 Streams Σελ. 25-51

Κεφάλαιο 3 Threads Σελ. 53-89


από το βιβλίο " C++ High Performance"

Κεφάλαιο 11: Concurrency, σελ 325-383
Βϊοπληροφορική


Λόγω του ότι το μάθημσ αξιολογείται με εργασίες, η παρακάτω παραδοτέα ύλη φυσικά ΔΕΝ θα εξεταστεί,

είναι όμως καλή για την ανάπτυξη των ερευνητικών εργασιών


από το βιβλίο "Next Generation Sequencing Data Analysis"

κεφάλαιο 2 DNA Sequence: The Genome Base, 17-32

Κεφάλαιο 3 RNA The Transcribed Sequence, 35-51


από το βιβλίο του Pevzner, Volume 2

Κεφάλαιο 8, Clustering Algorithms, σελ.69-118

Κεφάλαιο 9 How do we locate disease-causing mutations, σελ.121-177


από το βιβλίο του Pevzner, Volume 1

Κεφάλαιο 3, How we assemble genomes, σελ.115-150