10 Μαρ 2023 13:00 - Θωμάς Λάγκας

  Τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων - Αλλαγή ώρα μαθήματος (1 ώρα νωρίτερα)

Κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές, οι νέες ώρες διεξαγωγής του μαθήματος θα είναι 11:00-14:00. Ημέρα και αίθουσα παραμένουν ως έχουν (Δευτέρα, Α2).