8 Σεπ 2022 20:31 - Γεώργιος Παπακώστας

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2022-2023

Παρακαλώ δείτε τον Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο επισυναπτόμενο αρχείο.


Ο τελικός αριθμός των ωρών διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα και τα μαθήματα της πρόσκλησης θα καθοριστεί από τη Δ.Ε του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.


Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης μέχρι και την Πέμπτη 15/09/2022 στις 14:00. Την ένσταση θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής της Σ.Θ.Ε. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.