17 Φεβ 2023 12:10 - Γεώργιος Παπακώστας

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 173 ΤΟΥ Ν. 4957/2022 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Παρακαλώ δείτε τον Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων διδασκόντων βάσει του άρθρου 173 του ν. 4958/2022 για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο επισυναπτόμενο αρχείο.


Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης μέχρι και την Τετάρτη 22/2/2021 στις 14:00. Την ένσταση θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής της Σ.Θ.Ε. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής