Ανακοινώσεις - Θεόδωρος Παχίδης

 26 Μαΐ 2024 23:28 - Θεόδωρος Παχίδης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές που κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου ανέλαβαν την εκπόνηση ατομικών ή ομαδικών εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων "Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ"Προβολή
 19 Μαΐ 2024 18:18 - Θεόδωρος Παχίδης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα "Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας" και "Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ" να κάνουν την αξιολόγηση των ...Προβολή
 12 Δεκ 2023 00:25 - Θεόδωρος Παχίδης

Αυτόνομα Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές - Παρουσίαση Ομαδικών Εργασιών

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος "Αυτόνομα Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές" η παρουσίαση των εργασιών και η παράδοση του σχετικού υλικού από τις ομάδες που εκπονο...Προβολή
 11 Δεκ 2023 13:46 - Θεόδωρος Παχίδης

Τεχνολογία Λογισμικού Ι - Παρουσίαση Ομαδικών Εργασιών

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος "Τεχνολογία Λογισμικού Ι" η παρουσίαση των εργασιών και η παράδοση του σχετικού υλικού από τις ομάδες που εκπονούν ομαδική εργασ...Προβολή
 20 Νοε 2023 17:43 - Θεόδωρος Παχίδης

Αξιολόγηση των Μαθημάτων "Τεχνολογία Λογισμικού Ι" και "Αυτόνομα Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές"

Παρακαλούνται οι φοιτητές που συμμετέχουν σε κάποιο από τα μαθήματα "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι" και "ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ" να προβ...Προβολή
 11 Οκτ 2023 20:52 - Θεόδωρος Παχίδης

Αυτόνομα Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές - Αναβολή Μαθήματος

Ανακοινώνεται ότι η διδασκαλία της θεωρίας και των ασκήσεων του μαθήματος "Αυτόνομα Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές" δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12/10/2023, 1...Προβολή
 24 Μαΐ 2023 13:41 - Θεόδωρος Παχίδης

Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ - Παρουσίαση Εργασιών

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ, η τελική παρουσίαση των προαιρετικών εργασιών και η κατάθεση του σχετικού υλικού για όσες ομάδες έχουν αναλάβε...Προβολή
 24 Μαΐ 2023 13:29 - Θεόδωρος Παχίδης

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας - Αλλαγή Ώρας Διδασκαλίας - Παρουσίαση Εργασιών

Ανακοινώνεται ότι λόγω υποχρεώσεων του Διδάσκοντα, η τελευταία Διάλεξη και οι Φροντιστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος "Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας" θα πραγματοποιηθούν στην<...Προβολή
 12 Μαΐ 2023 21:24 - Θεόδωρος Παχίδης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 23 Μαίου 2023 στις 17:00 - 20:00 στην Αίθουσα Α2 θα γίνει αναπλήρωση στο μάθημα Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (Θεωρία και Ασκήσεις).


Ο Διδ...Προβολή
 6 Μαΐ 2023 07:00 - Θεόδωρος Παχίδης

Αξιολόγηση των μαθημάτων Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Παρακαλούνται οι φοιτητές που συμμετέχουν στα μαθήματα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ και ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ να κάνουν αξιολόγηση των μαθημάτων μέχρι τι...Προβολή


Προβολή ανακοινώσεων μέλους προσωπικού