Ανακοινώσεις - Theodore Pachidis

 12 Δεκ 2023 00:25 - Θεόδωρος Παχίδης

Αυτόνομα Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές - Παρουσίαση Ομαδικών Εργασιών

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος "Αυτόνομα Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές" η παρουσίαση των εργασιών και η παράδοση του σχετικού υλικού από τις ομάδες που εκπονο...Προβολή
 11 Δεκ 2023 13:46 - Θεόδωρος Παχίδης

Τεχνολογία Λογισμικού Ι - Παρουσίαση Ομαδικών Εργασιών

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος "Τεχνολογία Λογισμικού Ι" η παρουσίαση των εργασιών και η παράδοση του σχετικού υλικού από τις ομάδες που εκπονούν ομαδική εργασ...Προβολή
 20 Νοε 2023 17:43 - Θεόδωρος Παχίδης

Αξιολόγηση των Μαθημάτων "Τεχνολογία Λογισμικού Ι" και "Αυτόνομα Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές"

Παρακαλούνται οι φοιτητές που συμμετέχουν σε κάποιο από τα μαθήματα "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι" και "ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ" να προβ...Προβολή
 11 Οκτ 2023 20:52 - Θεόδωρος Παχίδης

Αυτόνομα Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές - Αναβολή Μαθήματος

Ανακοινώνεται ότι η διδασκαλία της θεωρίας και των ασκήσεων του μαθήματος "Αυτόνομα Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές" δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12/10/2023, 1...Προβολή
 24 Μαΐ 2023 13:41 - Θεόδωρος Παχίδης

Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ - Παρουσίαση Εργασιών

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ, η τελική παρουσίαση των προαιρετικών εργασιών και η κατάθεση του σχετικού υλικού για όσες ομάδες έχουν αναλάβε...Προβολή
 24 Μαΐ 2023 13:29 - Θεόδωρος Παχίδης

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας - Αλλαγή Ώρας Διδασκαλίας - Παρουσίαση Εργασιών

Ανακοινώνεται ότι λόγω υποχρεώσεων του Διδάσκοντα, η τελευταία Διάλεξη και οι Φροντιστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος "Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας" θα πραγματοποιηθούν στην<...Προβολή
 12 Μαΐ 2023 21:24 - Θεόδωρος Παχίδης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 23 Μαίου 2023 στις 17:00 - 20:00 στην Αίθουσα Α2 θα γίνει αναπλήρωση στο μάθημα Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (Θεωρία και Ασκήσεις).


Ο Διδ...Προβολή
 6 Μαΐ 2023 07:00 - Θεόδωρος Παχίδης

Αξιολόγηση των μαθημάτων Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Παρακαλούνται οι φοιτητές που συμμετέχουν στα μαθήματα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ και ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ να κάνουν αξιολόγηση των μαθημάτων μέχρι τι...Προβολή
 26 Απρ 2023 21:29 - Θεόδωρος Παχίδης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 2 Μαίου 2023 στις 17:00 - 20:00 στην Αίθουσα Α2 θα γίνει αναπλήρωση στο μάθημα Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (Θεωρία και Ασκήσεις).


Ο Διδά...Προβολή
 16 Μαρ 2023 21:19 - Θεόδωρος Παχίδης

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας - Αλλαγή Αίθουσας Διδασκαλίας μέχρι το τέλος του Εξαμήνου

Ανακοινώνεται ότι λόγω εκδηλώσεων στο χώρο του Μεγάλου Αμφιθεάτρου επαναλαμβανόμενα σχεδόν κάθε Τετάρτη, η Διάλεξη και οι Φροντιστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος "Ψηφιακή Επεξεργασία Ει...Προβολή


Προβολή ανακοινώσεων μέλους προσωπικού