Ανακοινώσεις - ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 11 Νοε 2022 11:05 - ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΗΜΟΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΙΣ 11./11 ΚΑΙ 18/11

Το εργαστήριο Νοήμονα Ρομπότ στις 11/11/2022 ΑΝΑΒΆΛΛΕΤΑΙ λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.

Επίσης το εργαστήριο Νοήμονα Ρομπότ στις 18/11/2022 ΑΝΑΒΆΛΛΕΤΑΙ λόγω...Προβολή


Προβολή ανακοινώσεων μέλους προσωπικού