Ανακοινώσεις -

 5 Δεκ 2023 18:12 - ΛΑΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Θεωρίες Μάθησης και Μεικτή Μάθηση - Δήλωση Θέματος

Οι τελικές λίστες των ομάδων έχουν αναρτηθεί στο ασύγχρονο μάθημα στην πλατφόρμα Moodle. Λεπτομερείς οδηγίες για τη διαδικασία δήλωσης μαθήματος θα βρείτε στις Ανακοινώσεις του μαθήματος. Έχει δημι...Προβολή


Προβολή ανακοινώσεων μέλους προσωπικού