Ανακοινώσεις - ΛΑΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

 2 Απρ 2024 23:10 - ΛΑΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Ψηφιακού Υλικού

Σε συνέχεια της δημιουργίας ομάδων εργασίας και ομάδων ετεροαξιολόγησης, παρακαλείσθε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στις ανακοινώσεις του μαθήματος για την εγγραφή σας και δημιουρ...Προβολή
 5 Δεκ 2023 18:12 - ΛΑΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Θεωρίες Μάθησης και Μεικτή Μάθηση - Δήλωση Θέματος

Οι τελικές λίστες των ομάδων έχουν αναρτηθεί στο ασύγχρονο μάθημα στην πλατφόρμα Moodle. Λεπτομερείς οδηγίες για τη διαδικασία δήλωσης μαθήματος θα βρείτε στις Ανακοινώσεις του μαθήματος. Έχει δημι...Προβολή


Προβολή ανακοινώσεων μέλους προσωπικού