Ανακοινώσεις - Χρήστος Μπαζίνας

 28 Μαΐ 2022 15:25 - Χρήστος Μπαζίνας

Προαιρετικές Εργασίες για τα μαθήματα Μαθηματική Λογική και Τεχνητή Νοημοσύνη

Ακολουθούν οδηγίες για τις εργασίες των μαθημάτων "Μαθηματική Λογική" και "Τεχνητή Νοημοσύνη"

...Προβολή
 9 Μαΐ 2022 11:53 - Χρήστος Μπαζίνας

Επικουρικό Έργο στα μαθήματα Τεχνητή Νοημοσύνη και Μαθηματική Λογική

Οι ώρες που θα πραγματοποιούνται οι Φρ. Ασκήσεις Επικουρικού Έργου είναι οι εξής:


Τεχνητή Νοημοσύνη: Πέμπτη 09:00-13:00 και Τρίτη 17:00-21:00 Αίθουσα Α1

Οι...Προβολή


Προβολή ανακοινώσεων μέλους προσωπικού