Ανακοινώσεις - Στέργιος Παπαδημητρίου

 21 Νοε 2022 13:10 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Αξιολογήσεις για τα μαθήματα Μεταγλωττιστές, Λειτουργικά Συστήματα, Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός και Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων

Στο site

https://sourceforge.net/projects/booksforihucs/files

υπάρχουν οι κωδικοί αξιολόγησης για τα μαθήματα:


Μεταγλωττιστές (compilers.txt),

Λειτουργικά Συ...Προβολή
 8 Νοε 2022 14:37 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Ακύρωση της προηγούμενης ανακοίνωσης για συμπληρωματικό μάθημα Μεταγλωττιστές την Πέμπτη

Λόγω του ότι αρκετοί φοιτητές δεν μπορούν να έρχονται την Πέμπτη,

καταργείται η ανακοίνωση για συμπληρωματική διδασκαλία την Πέμπτη και

το μάθημα Μεταγλωττιστές θα εξακολουθήσει να γίνε...Προβολή
 7 Νοε 2022 17:16 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Συμπληρωματική διδασκαλία του μαθήματος Μεταγλωττιστές

Το μάθημα Μεταγλωττιστές εκτός της Δευτέρας θα γίνεται και κάθε Πέμπτη, ώρα 13:00-15:00 στην Α2

...Προβολή
 3 Νοε 2022 13:18 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Διεξαγωγή και τρόπος εξέτασης του μαθήματος Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων

Το μάθημα Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων θα συνεχιστεί με την ανάπτυξη γραπτών ερευνητικών εργασιών

και θα εξεταστεί με αξιολόγηση αυτών των εργασιών, δεν θα υπάρξει δηλαδή γραπτή ε...Προβολή
 7 Οκτ 2022 13:47 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Διαμόρφωση της ύλης στο μάθημα Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων

Η παραδοτέα/εξετασθέα ύλη στο μάθημα Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων διαμορφώνεται ως εξής:Από το βιβλίο "Li...Προβολή
 4 Οκτ 2022 16:26 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Διαμόρφωση της ύλης στο μάθημα Λειτουργικά Συστήματα

Παρακάτω περιγράφω την ύλη όπως διαμορφώνεται στο μάθημα Λειτουργικά Συστήματα.


Βιβλίο "Δεινοσαύρων" - Ξενόγλωσσο 10η έκδοση, υπάρχει διαθέσιμη στον Εύδοξο η Ελλη...Προβολή
 1 Οκτ 2022 14:09 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Διαμόρφωση της ύλης στα μάθημα Μεταγλωττιστές

Παρακάτω περιγράφω την διαμόρφωση της παραδοτέας και εξετασθέας ύλης στα μάθημα "Μεταγλωττιστές"Από το βιβλίο "Engineering a Compiler"Προβολή
 1 Οκτ 2022 14:02 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Διαμόρφωση της ύλης στα μάθημα Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός

Παρακάτω περιγράφω την διαμόρφωση της παραδοτέας και εξετασθέας ύλης στα μάθημα Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός


Από το βιβλίο "Multicore and GPU Computing"Προβολή
 25 Σεπ 2022 12:59 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Βιβλιογραφία για τα μαθήματα Λειτουργικά Συστήματα, Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων, Μεταγλωττιστές και Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός

Όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία που θα χρησιμοποιήσω στις παρουσιάσεις υπάρχουν διαθέσιμα για

download από το site:


https://sourceforge.net/projects/booksforihucs/files/Προβολή
 17 Ιουλ 2022 13:25 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Τρόπος εξέτασης στα μαθήματά μου στην εξεταστική Σεπτεμβρίου

Τα μαθήματα που εξετάστηκαν με γραπτή εξέταση θα επανεξεταστούν με γραπτή εξέταση για όλους χωρίς καμιά εξαίρεση.


Τα μαθήματα που εξετάστηκαν με εργασίες θα επανεξεταστούν με εργ...Προβολή


Προβολή ανακοινώσεων μέλους προσωπικού