Ανακοινώσεις - Stergios Papadimitriou

 29 Μαΐ 2023 12:24 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Προθεσμία παράδοσης εργασιών στην Βιοπληροφορική, Δικτυακό Προγραμματισμό

Διευκρινίζεται ότι η προθεσμία παράδοσης των εργασιών ατα μαθήματα Βϊοπληροφορική και Δικτυακός Προγραμματισμός είναι η Πέμπτη 22/6

(δηλ. η ημερομηνία της εξέτασης του μαθήματος Προηγμένα Θέμ...Προβολή
 9 Μαΐ 2023 13:35 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Κωδικοί αξιολόγησης - Βιοπληροφορική, Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού - Προγραμματισμός Δικτύων

...Προβολή
 8 Μαΐ 2023 13:44 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Τρόπος συνέχισης του μαθήματος Προγραμματισμός Δικτύων

Το μάθημα "Προγραμματισμός Δικτύων" θα συνεχιστεί

με την ολοκλήρωση και παράδοση των ερευνητικών εργασιών,

στις οποίες θα βασιστεί και η βαθμολόγηση του μαθήματος.

Επιπλέο...Προβολή
 2 Μαΐ 2023 11:28 - Στέργιος Παπαδημητρίου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Παρακαλούνται οι φοιτητές να κάνουν τις αξιολογήσεις των σχετικών μαθημάτων.


Κωδικούς για την αξιολόγηση έχω στο site:


https://sourceforge.net/projects/booksfo...Προβολή
 28 Μαρ 2023 13:03 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Τρόπος εξέτασης στο μάθημα Αλγόριθμοι Βϊοπληροφορικής

Στο μάθημα Αλγόριθμοι Βϊοπληροφορικής η εξέταση θα γίνει με ανάπτυξη γραπτών ερευνητικών εργασιών μέχρι 3 ατόμων.


Όλα τα θέματα που καλύπτονται από τα κεφάλαια των βιβλίων του Pe...Προβολή
 17 Μαρ 2023 13:25 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Αλλαγή αίθουσας για το μάθημα Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού

Λόιγω προβλήματος με τον υπολογιστή του ΑΜΦ, το σημερινό μάθημα Προηγμένα Θέματα Προγραματισμού θα γίνει στην Α1


...Προβολή
 7 Μαρ 2023 11:31 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Διαμόρφωση της ύλης στα μαθήματα Βϊοπληροφορική, Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού, Προγραμματισμός Δικτύων

Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού - Τελική ύλη


από το βιβλίο "C++ High Performance"


Κεφάλαιο 1...Προβολή
 20 Φεβ 2023 12:48 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Βιβλιογραφία για τα μαθήματα Αλγόριθμοι Βιοπληροφορικής, Προγραμματισμός Δικτύων, Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού

Στο link

https://sourceforge.net/projects/booksforihucs/files/

μπορείτε να βρείτε εξαιρετικά ξενόγλωσσα βιβλία στα οποία βασίζομαι και στα μαθήματα.


Συγκεκριμένα:

...Προβολή
 9 Ιαν 2023 14:18 - Στέργιος Παπαδημητρίου

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι, ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Στα μαθήματα "Μεταγλωττιστές", "Λειτουργικά Συστήματα Ι" και "Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός" η εξετασθέα ύλη έχει παραδοθεί και άλλα μαθήματα ΔΕΝ θα γίνουν.Προβολή
 3 Νοε 2022 13:18 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Διεξαγωγή και τρόπος εξέτασης του μαθήματος Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων

Το μάθημα Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων θα συνεχιστεί με την ανάπτυξη γραπτών ερευνητικών εργασιών

και θα εξεταστεί με αξιολόγηση αυτών των εργασιών, δεν θα υπάρξει δηλαδή γραπτή ε...Προβολή


Προβολή ανακοινώσεων μέλους προσωπικού