Ανακοινώσεις - Stergios Papadimitriou

 20 Φεβ 2024 13:36 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Βιβλιογραφία για τα μαθήματα Αλγόριθμοι Βϊοπληροφορικής, Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού, Προγραμματισμός Δικτύων

Στο link

https://sourceforge.net/projects/booksforihucs/files/

μπορείτε να βρείτε εξαιρετικά ξενόγλωσσα βιβλία στα οποία βασίζομαι και στα μαθήματα.


Συγκεκριμένα:

...Προβολή
 16 Οκτ 2023 12:13 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Διαμόρφωση της ύλης στα μαθήματα "Μεταγλωττιστές", "Λειτουργικά συστήματα", "Προηγμένα θέματα Λειτουργικών συστημάτων", "Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός"

Τελική διαμόρφωση της ύλης.


Μεταγλωττιστές


Όλο το βιβλίο "An introduction to C...Προβολή
 2 Οκτ 2023 10:22 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Βιβλιογραφία για τα μαθήματα Λειτουργικά Συστήματα, Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων, Μεταγλωττιστές, Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός

Όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία που θα χρησιμοποιήσω στις παρουσιάσεις υπάρχουν διαθέσιμα για

download από το site:


https://sourceforge.net/projects/booksforihucs/files/</...Προβολή
 14 Ιουν 2023 13:01 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Χρησιμοποίηση σωστού email για αποστολή εργασιών και επικοινωνία

Επειδή ο παλιός λογαριασμός μου sterg@teiemt.gr,

έχει προβλήματα,

παρακαλώ πολύ να χρησιμοποιείται MONO το νέο email μου

sterg@cs.ihu.gr

για αποστολή εργασιών...Προβολή
 20 Φεβ 2023 12:48 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Βιβλιογραφία για τα μαθήματα Αλγόριθμοι Βιοπληροφορικής, Προγραμματισμός Δικτύων, Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού

Στο link

https://sourceforge.net/projects/booksforihucs/files/

μπορείτε να βρείτε εξαιρετικά ξενόγλωσσα βιβλία στα οποία βασίζομαι και στα μαθήματα.


Συγκεκριμένα:

...Προβολή
 25 Σεπ 2022 12:59 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Βιβλιογραφία για τα μαθήματα Λειτουργικά Συστήματα, Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων, Μεταγλωττιστές και Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός

Όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία που θα χρησιμοποιήσω στις παρουσιάσεις υπάρχουν διαθέσιμα για

download από το site:


https://sourceforge.net/projects/booksforihucs/files/Προβολή
 28 Φεβ 2022 12:14 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Βιβλιογραφία για τα μαθήματα Αλγόριθμοι Βιοπληροφορικής, Προηγμένα θέματα προγραμματισμού

Στο site

https://sourceforge.net/projects/booksforihucs/files/

υπάρχουν τα ξενόγλωσσα βιβλία και συγκεκριμένα για κάθε μάθημα:


Προηγμένα Θ...Προβολή
 18 Οκτ 2021 15:37 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Ξενόγλωσσα βιβλία για τα μαθήματα Μεταγλωττιστές, Λειτουργικά συστήματα, Παράλληλος Υπολογισμός

Τα ξενόγλωσσα βιβλία για τα σχετικά μαθήματα υπάρχουν διαθέσιμα στο link:

https://sourceforge.net/projects/booksforihucs/files/
Προβολή
 10 Μαρ 2021 17:34 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Διαμόρφωση της ύλης καθώς προχωρούν τα μαθήματα Βϊοπληροφορική, Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού, Προγραμματισμός Δικτύων

Παρακάτω περιγράφω την διαμόρφωση της ύλης στα σχετικά μαθήματα καθώς προχωρούν τα διαδικτυακά μαθήματαΒϊοπληροφορικήΑπό τ...Προβολή
 28 Φεβ 2021 18:50 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία για τα μαθήματα Προγραμματισμός Δικτύων, Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού, Βϊοπληροφορική

Στο link

https://sourceforge.net/projects/booksforihucs/files/

μπορείτε να βρείτε εξαιρετικά ξενόγλωσσα βιβλία στα οποία βασίζομαι και στα μαθήματα.


Συγκεκριμένα:Προβολή


Προβολή ανακοινώσεων μέλους προσωπικού