Ανακοινώσεις - Stergios Papadimitriou

 19 Μαΐ 2024 01:50 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Αξιολόγηση για τα μαθήματα "Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού", "Αλγόριθμοι Βιοπληροφορικής", "Προγραμματισμός Δικτύων"

Πσρακαλούνται οι φοιτητές γισ την αξιολόγηση των σχετικών μαθημάτων στο:

https://courses.cs.ihu.gr

...Προβολή
 23 Απρ 2024 12:36 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Τρόπος αξιολόγησης και τελική διαμόρφωση της ύλης στο μάθημα "Δικτυακός Προγραμματισμός"


Η αξιολόγηση στο μάθημα "Δικτυακός Προγραμματισμός" θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη κατά 50% την γραπτή εξέταση και κατά 5...Προβολή
 6 Μαρ 2024 15:25 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Διαμόρφωση της ύλης στα μαθήματα Δικτιακός Προγραμματισμός, Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού, Βιοπληροφορική

Περιγράφεται πως διαμορφώθηκε η τελική παραδοθείσα ύλη.


Δικτιακός Προγραμματισμός (Τελική)


Η τελική εξέταση θα μετρήσει 50% και 50% η γραπτή ε...Προβολή
 20 Φεβ 2024 13:36 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Βιβλιογραφία για τα μαθήματα Αλγόριθμοι Βϊοπληροφορικής, Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού, Προγραμματισμός Δικτύων

Στο link

https://sourceforge.net/projects/booksforihucs/files/

μπορείτε να βρείτε εξαιρετικά ξενόγλωσσα βιβλία στα οποία βασίζομαι και στα μαθήματα.


Συγκεκριμένα:

...Προβολή
 16 Οκτ 2023 12:13 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Διαμόρφωση της ύλης στα μαθήματα "Μεταγλωττιστές", "Λειτουργικά συστήματα", "Προηγμένα θέματα Λειτουργικών συστημάτων", "Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός"

Τελική διαμόρφωση της ύλης.


Μεταγλωττιστές


Όλο το βιβλίο "An introduction to C...Προβολή
 2 Οκτ 2023 10:22 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Βιβλιογραφία για τα μαθήματα Λειτουργικά Συστήματα, Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων, Μεταγλωττιστές, Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός

Όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία που θα χρησιμοποιήσω στις παρουσιάσεις υπάρχουν διαθέσιμα για

download από το site:


https://sourceforge.net/projects/booksforihucs/files/</...Προβολή
 14 Ιουν 2023 13:01 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Χρησιμοποίηση σωστού email για αποστολή εργασιών και επικοινωνία

Επειδή ο παλιός λογαριασμός μου sterg@teiemt.gr,

έχει προβλήματα,

παρακαλώ πολύ να χρησιμοποιείται MONO το νέο email μου

sterg@cs.ihu.gr

για αποστολή εργασιών...Προβολή
 20 Φεβ 2023 12:48 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Βιβλιογραφία για τα μαθήματα Αλγόριθμοι Βιοπληροφορικής, Προγραμματισμός Δικτύων, Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού

Στο link

https://sourceforge.net/projects/booksforihucs/files/

μπορείτε να βρείτε εξαιρετικά ξενόγλωσσα βιβλία στα οποία βασίζομαι και στα μαθήματα.


Συγκεκριμένα:

...Προβολή
 25 Σεπ 2022 12:59 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Βιβλιογραφία για τα μαθήματα Λειτουργικά Συστήματα, Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων, Μεταγλωττιστές και Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός

Όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία που θα χρησιμοποιήσω στις παρουσιάσεις υπάρχουν διαθέσιμα για

download από το site:


https://sourceforge.net/projects/booksforihucs/files/Προβολή
 28 Φεβ 2022 12:14 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Βιβλιογραφία για τα μαθήματα Αλγόριθμοι Βιοπληροφορικής, Προηγμένα θέματα προγραμματισμού

Στο site

https://sourceforge.net/projects/booksforihucs/files/

υπάρχουν τα ξενόγλωσσα βιβλία και συγκεκριμένα για κάθε μάθημα:


Προηγμένα Θ...Προβολή


Προβολή ανακοινώσεων μέλους προσωπικού