Ανακοινώσεις - Stergios Papadimitriou

 21 Αυγ 2023 12:42 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Προθεσμία παράδοσης εργασιών Σεπτεμβρίου

Η προθεσμία παράδοσης εργασιών για τον Σεπτέμβριο για Βιοπληροφορική, Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων,

Προγραμματισμό Δικτύων είναι η 15 Σεπτεμβρίου.
Προβολή
 14 Ιουν 2023 13:01 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Χρησιμοποίηση σωστού email για αποστολή εργασιών και επικοινωνία

Επειδή ο παλιός λογαριασμός μου sterg@teiemt.gr,

έχει προβλήματα,

παρακαλώ πολύ να χρησιμοποιείται MONO το νέο email μου

sterg@cs.ihu.gr

για αποστολή εργασιών...Προβολή
 29 Μαΐ 2023 12:24 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Προθεσμία παράδοσης εργασιών στην Βιοπληροφορική, Δικτυακό Προγραμματισμό

Διευκρινίζεται ότι η προθεσμία παράδοσης των εργασιών ατα μαθήματα Βϊοπληροφορική και Δικτυακός Προγραμματισμός είναι η Πέμπτη 22/6

(δηλ. η ημερομηνία της εξέτασης του μαθήματος Προηγμένα Θέμ...Προβολή
 9 Μαΐ 2023 13:35 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Κωδικοί αξιολόγησης - Βιοπληροφορική, Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού - Προγραμματισμός Δικτύων

...Προβολή
 8 Μαΐ 2023 13:44 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Τρόπος συνέχισης του μαθήματος Προγραμματισμός Δικτύων

Το μάθημα "Προγραμματισμός Δικτύων" θα συνεχιστεί

με την ολοκλήρωση και παράδοση των ερευνητικών εργασιών,

στις οποίες θα βασιστεί και η βαθμολόγηση του μαθήματος.

Επιπλέο...Προβολή
 2 Μαΐ 2023 11:28 - Στέργιος Παπαδημητρίου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Παρακαλούνται οι φοιτητές να κάνουν τις αξιολογήσεις των σχετικών μαθημάτων.


Κωδικούς για την αξιολόγηση έχω στο site:


https://sourceforge.net/projects/booksfo...Προβολή
 28 Μαρ 2023 13:03 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Τρόπος εξέτασης στο μάθημα Αλγόριθμοι Βϊοπληροφορικής

Στο μάθημα Αλγόριθμοι Βϊοπληροφορικής η εξέταση θα γίνει με ανάπτυξη γραπτών ερευνητικών εργασιών μέχρι 3 ατόμων.


Όλα τα θέματα που καλύπτονται από τα κεφάλαια των βιβλίων του Pe...Προβολή
 17 Μαρ 2023 13:25 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Αλλαγή αίθουσας για το μάθημα Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού

Λόιγω προβλήματος με τον υπολογιστή του ΑΜΦ, το σημερινό μάθημα Προηγμένα Θέματα Προγραματισμού θα γίνει στην Α1


...Προβολή
 7 Μαρ 2023 11:31 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Διαμόρφωση της ύλης στα μαθήματα Βϊοπληροφορική, Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού, Προγραμματισμός Δικτύων

Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού - Τελική ύλη


από το βιβλίο "C++ High Performance"


Κεφάλαιο 1...Προβολή
 20 Φεβ 2023 12:48 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Βιβλιογραφία για τα μαθήματα Αλγόριθμοι Βιοπληροφορικής, Προγραμματισμός Δικτύων, Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού

Στο link

https://sourceforge.net/projects/booksforihucs/files/

μπορείτε να βρείτε εξαιρετικά ξενόγλωσσα βιβλία στα οποία βασίζομαι και στα μαθήματα.


Συγκεκριμένα:

...Προβολή


Προβολή ανακοινώσεων μέλους προσωπικού