Ανακοινώσεις - Stergios Papadimitriou

 9 Ιαν 2023 14:18 - Στέργιος Παπαδημητρίου

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι, ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Στα μαθήματα "Μεταγλωττιστές", "Λειτουργικά Συστήματα Ι" και "Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός" η εξετασθέα ύλη έχει παραδοθεί και άλλα μαθήματα ΔΕΝ θα γίνουν.Προβολή
 3 Νοε 2022 13:18 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Διεξαγωγή και τρόπος εξέτασης του μαθήματος Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων

Το μάθημα Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων θα συνεχιστεί με την ανάπτυξη γραπτών ερευνητικών εργασιών

και θα εξεταστεί με αξιολόγηση αυτών των εργασιών, δεν θα υπάρξει δηλαδή γραπτή ε...Προβολή
 4 Οκτ 2022 16:26 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Διαμόρφωση της ύλης στο μάθημα Λειτουργικά Συστήματα

Παρακάτω περιγράφω την ύλη όπως διαμορφώνεται στο μάθημα Λειτουργικά Συστήματα.


Βιβλίο "Δεινοσαύρων" - Ξενόγλωσσο 10η έκδοση, υπάρχει διαθέσιμη στον Εύδοξο η Ελλη...Προβολή
 1 Οκτ 2022 14:09 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Διαμόρφωση της ύλης στα μάθημα Μεταγλωττιστές

Παρακάτω περιγράφω την διαμόρφωση της παραδοτέας και εξετασθέας ύλης στα μάθημα "Μεταγλωττιστές"Από το βιβλίο "Engineering a Compiler"Προβολή
 1 Οκτ 2022 14:02 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Διαμόρφωση της ύλης στα μάθημα Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός

Παρακάτω περιγράφω την διαμόρφωση της παραδοτέας και εξετασθέας ύλης στα μάθημα Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός


Από το βιβλίο "Multicore and GPU Computing"Προβολή
 25 Σεπ 2022 12:59 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Βιβλιογραφία για τα μαθήματα Λειτουργικά Συστήματα, Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων, Μεταγλωττιστές και Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός

Όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία που θα χρησιμοποιήσω στις παρουσιάσεις υπάρχουν διαθέσιμα για

download από το site:


https://sourceforge.net/projects/booksforihucs/files/Προβολή
 17 Ιουλ 2022 13:25 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Τρόπος εξέτασης στα μαθήματά μου στην εξεταστική Σεπτεμβρίου

Τα μαθήματα που εξετάστηκαν με γραπτή εξέταση θα επανεξεταστούν με γραπτή εξέταση για όλους χωρίς καμιά εξαίρεση.


Τα μαθήματα που εξετάστηκαν με εργασίες θα επανεξεταστούν με εργ...Προβολή
 5 Μαΐ 2022 09:52 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Εξεταστέα ύλη, πρόγραμμα ολοκλήρωσης μαθημάτων και τρόπος εξέτασης στο μάθημα Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού

Η παράδοση της εξετασθέας ύλης στο μάθημα Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και καθορίζεται στις σελ. 1 - 326 από το βιβλίο

Programming Kotlin του Venkat Subramarian.<...Προβολή
 6 Μαρ 2022 14:47 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Διεξαγωγή και τρόπος εξέτασης μαθήματος "Αλγόριθμοι Βϊοπληροφορικής"

Το μάθημα "Αλγόριθμοι Βϊοπληροφορικής" θα γίνεται με διαλέξεις ερευνητικού περιεχομένου, στις οποίες η συμμετοχή θα λαμβάνεται υπόψη στην τελική βαθμολογία.

...Προβολή
 28 Φεβ 2022 12:14 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Βιβλιογραφία για τα μαθήματα Αλγόριθμοι Βιοπληροφορικής, Προηγμένα θέματα προγραμματισμού

Στο site

https://sourceforge.net/projects/booksforihucs/files/

υπάρχουν τα ξενόγλωσσα βιβλία και συγκεκριμένα για κάθε μάθημα:


Προηγμένα Θ...Προβολή


Προβολή ανακοινώσεων μέλους προσωπικού